Terapia familiar

La teràpia familiar

Diferents protocols i dinàmiques adaptades als diversos membres d’una família permeten una intervenció complerta per a desbloquejar problemes que envaeixen tot el nucli familiar.

De vegades és suficient un sol esdeveniment perquè es trenqui l’equilibri de tota una família. En altres casos, les dificultats d’un dels seus membres poden arrossegar tota la família a un estat de malestar… Quan es produeixen situacions com aquestes, com a terapeutes ens ajuda el tenir una visió més global, tenint en compte que “el conjunt és més gran que la suma de les seves parts”.
La teràpia familiar ens permet, doncs, actuar a un nivell diferent del utilitzat en el treball individual; és un treball que requereix més distància, més estratègia i més eines, per tal d’anar més enllà de les necessitats terapèutiques de cada membre de la família, i poder desbloquejar el problema subjacent.
Objectiu
L’objectiu d’aquesta formació és proporcionar als participants tots els fonaments necessaris per treballar mitjançant eines de la teràpia familiar. És a dir: comprendre, tenir en compte i tractar el sistema que constitueix la família per restablir la coherència i la cohesió a la unitat familiar.

Especificitats de la formació:

 • La formació proporciona eines pràctiques per aprendre a detectar l’arrel principal del problema de la família, més enllà del que poden expressar diferents protagonistes.
 • El plantejament és positiu i se centra en els recursos i potencialitats de cada família més enllà del conflicte en si mateix.
 • Les eines i les propostes ensenyades permeten que família per experimentar canvis (comunicació, ajuda mútua …) durant la sessió.

Contingut:

 • La teràpia familiar: quan i per què?
 • El cicle de vida de la família.
 • Els diferents modes de comunicació intrafamiliars.
 • Els mecanismes de patiment i plaer de treballar a la unitat familiar.
 • La funció dels rols de cada membre de la família: punts forts i febles.
 • Els diferents protocols a seguir en el procés terapèutic d’acord amb les peculiaritats de cada família.
 • El contracte terapèutic i els rituals del canvi.
 • Tècniques per descobrir l’arrel principal del problema familiar.
 • Tècniques per canalitzar la càrrega emocional acumulada.
 • Exercicis pràctics per desenvolupar el potencial de cadascuna dintre del sistema.
 • Desenvolupar la intel·ligència emocional de la família i prevenir possibles crisis futures
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.