Supervisió individual i d’equips

Supervisió

En les sessions de supervisió de professionals, acompanyo a trobar respostes a preguntes específiques com generals:

  • Podem tractar de dificultats concretes que ens trobem en la pràctica professional, per tal d’obtenir respostes, i per aprendre a actuar amb molta més consciència també en situacions semblants que ens puguem trobar en un futur.

 

  • Podem tractar d’altres qüestions més generals per a poder adquirir més competències per a comprendre més les emocions i el funcionament dels infants, ja sigui en un centre, en l’àmbit escolar, terapèutic, o social.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.