Sobre mí

Sóc Psicòloga, des de fa anys especialista en la Interpretació del dibuix i en tècniques d’intervenció dinàmiques: les Relaxacions Terapèutiques, el Joc Terapèutic i la Intervenció Psicocorporal.

La Psicologia Positiva i l’enfocament integratiu són la meva passió. Em baso especialment tècniques provinents de la Psicologia Sistèmica, la Gestalt, la corrent Cognitivo-conductual, corrents Psicodinàmiques, la Psicomotricitat, l’EMDR i altres tècniques basades en estudis més recents que ens aporten les neurociències.

Des de fa diversos anys també proposo un treball basat en les constel·lacions familiars, que integro amb el joc o amb el dibuix terapèutic.

El pilar del meu treball és de emprar un ampli ventall de tècniques terapèutiques, però tot prenen en compte QUIN tipus de treball desencadena cada una, i sabent com i quan aplicar-la en l’acompanyament d’un infant, adolescent, adult o família.

 

El meu llarg recorregut com a psicòloga infantil i familiar, m’ha permès constatar una gran carència que molt sovint tenim els terapeutes i altres professionals:  la de disposar de suficients tècniques pràctiques i concretes per a poder-nos ajustar a cada necessitat del menor i del seu entorn.

Per a molts psicòlegs, el dèficit d’adquisició de pràctica o d’eines concretes durant la formació professional, dificulta i molt la pràctica terapèutica quan es troben front a un infant o família que presenta dificultats o es bloqueja en la teràpia.

Per a altres professionals (mestres, educadors socials, personal sanitari…), la manca de coneixements concrets per a comprendre l’estat psicoemocionals dels infants amb qui treballen, o la manca d’eines per a respondre-hi, fa que el context laboral els pugui desencadenar un important sentiment d’impotència o d’estrès.

Sensible a aquesta necessitat, la meva vessant com a FORMADORA i com a SUPERVISORA em permet de transmetre tots aquells coneixements que he anat adquirint o desenvolupant durant el meu trajecte personal.

 

MOSTRAR EINES PRACTIQUES,

i ajudar a saber quan aplicar-les, com fer-ho,

per a qui, i sobretot el perquè,

és el motor de les meves formacions i supervisions.

 

 

 

Núria Casanovas Puigví

Psicòloga Clínica, especialista en infància, adolescència i família. Actualment activa a Espai Ayana, a Girona (www.espai-ayana.cat).

Formadora i supervisora de psicòlegs (Espanya-França).

Formadora i supervisora d’escoles de noves línies pedagògiques.

Cofundadora de l’Institut de Formació Continua per a terapeutes a París (www.institut-ayana.fr).

Presidenta del Consell Social del Col·legi de psicòlegs de Catalunya.

Autora del llibreGuia pràctica para la Interpretació de los dibujos” (Ed.Lebón).

Contacte

nuriacasanovaspuigvi