Interpretació del dibuix

La interpretació del dibuix: específics i lliures

El dibuix pot ser l’eina terapèutica més directa per detectar la causa del malestar, conèixer les necessitats del nostre pacient i conèixer el seu potencial de desenvolupament: les seves capacitats i els recursos a potenciar a teràpia per poder ajudar-lo.

 

Descripció de la formació

 

El dibuix és un dels llenguatges del subconscient que permet una manera molt directa i rica de donar-nos informació completa sobre l’estat global d’una persona (mental, emocional, corporal, energètic, relacional …).

També és una eina terapèutica que pot resultar molt respectuosa i positiva, ja que permet a la persona canalitzar les seves tensions i evolucionar emocionalment, tot prenent consciència dels seus bloquejos d’una forma progressiva. 

Pel terapeuta, el dibuix pot ser una revolució  que li permetrà de comprendre molt ràpidament el què succeeix a la persona –més enllà del que ella ens explica verbalment– i que alhora el pot ajudar a establir objectius terapèutics molt centrats en bones dianes: les necessitats subconscients del pacient.

 

– Formació interessant tant pel treball emocional amb nens, adolescents com adults-.

 

Objectiu de la formació

L’objectiu d’aquesta formació és de poder comprendre tot tipus de dibuix i d’aprendre a utilitzar-lo com a eina en teràpia per identificar les dificultats i potencialitats de la persona, així com comprendre el procés pel qual està passant.

 

Especificitats de la formació:

 

 • L’enfocament positiu que permet no solament de detectar les dificultats de la persona, sinó sobretot poder detectar els seus punts forts i els recursos que el poden ajudar a superar-ho.
 • Es tracta l’interès concret de cada proposta projectiva (l’arbre, la casa, dibuix lliure..), per saber en quin moment de la teràpia, i amb quines persones, podem demanar un tipus de dibuix o un altre. 
 • Els dibuixos específics permeten una identificació ràpida i eficaç de l’arrel de problema de la persona: falta d’autoestima, problema d’afecció, trauma, falta de comunicació, etc.
 • El dibuix lliure permet l’anàlisi de tot tipus de dibuixos: paisatges, oceà, transport,  o inclús representacions abstractes (formes, colors, etc.).
 • Possibilitat d’aportar dibuixos de casos pràctics a la formació per treballar directament sobre ells.

 

MODUL 1: DIBUIXOS ESPECÍFICS

La interpretació dels dibuixos específics permet una visió global de totes les àrees de la persona.

En la teràpia infantil, resulta un recurs essencial que permet explorar amb molta facilitat la naturalesa de les seves dificultats, així com detectar el treball terapèutic que requereix.

En adults, les propostes específiques de dibuix poden ser un autèntic impulsor de la teràpia: proporcionen al professional i al pacient informació del qual ni ell era conscient i, que per tant, no podia ser tractada a nivell verbal.

 

Contingut:

 • L’evolució de dibuix en cada edat.
 • El dibuix de la persona.
 • El dibuix de la casa.
 • El dibuix de l’arbre.
 • El dibuix de la família i les seves diferents aplicacions.
 • Altres dibuixos importants: la persona a la pluja, els monstres, etc.
 • Indicadors de patologia en els dibuixos.

 

MODUL 2 : INTERPRETACIÓ DEL DIBUIX LLIURE

 

De manera concreta, els dibuixos lliures són molt interessants per utilitzar en l’acompanyament emocional d’una persona: gràcies a la llibertat de poder dibuixar sense instruccions precises, el dibuixant no es bloqueja davant la proposició projectiva, i expressa més fàcilment les seves necessitat.

Els paisatges dibuixats, les formes geomètriques, els dibuixos abstractes i fins i tot els gargots poden convertir-se en claus que ens permeten obrir les portes a un treball terapèutic profund i eficaç.

 

Contingut:

 • Les diferents fases de l’anàlisi
 • Comprendre el procés que viu la persona a través del quadrants.
 • Anàlisi del material utilitzat.
 • Interpretació dels elements estructurals del dibuix.
 • El significat dels color.
 • El significat dels símbols i de les formes geomètriques.
 • La funció dels arquetips en el dibuix.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.