Les constel·lacions en la teràpia individual

A través d’objectes i dinàmiques simbòliques, podem ajudar a una persona a treballar en el sistema o grup en què es troben, trencant patrons repetitius o bloquejats, i fins i tot esborrant records intergeneracionals.

 

Descripció de la formació

 

El treball a través de Constel·lacions permet treballar de manera directa i efectiva en els conflictes que el nen o adolescent viu en diferents tipus de relacions: família, escola, amistats…

La Constel·lació establerta en la teràpia individual del nen és una eina molt pràctica: Ens permet de disposar de moltes opcions diferents per treballar sobre problemàtiques familiars o relacionals, i ens permet d’utilitzar dinàmiques i materials ben diferents que ens permeten adaptar-nos a les necessitats del nen en cada moment, així com a la seva edat o maduresa.

 

Objectiu:

 

Aprendre a establir constel·lacions a teràpia, tot adquirint tècniques dinàmiques que utilitzen diferents materials o elements, per tal d’ajudar al nen a transformar els seus problemes o els de la seva família o entorn.

 

Especificitats de la formació:

 

• Està especialment adaptada per ajudar al nen o adolescent i als seus pares a millorar els problemes que es troben a nivell subconscient, o que han estat presents des de fa temps.

• Ajuda a aprendre quin paper ha de dur a terme el terapeuta per posar-los en pràctica d’una manera positiva i respectuosa.

• Ensenya diverses formes d’establir constel·lacions en teràpia.

• Permet al terapeuta de comprendre quina informació hem de transmetre al pacient i quina no és necessària.

 

Contingut:

 

• Conceptes bàsics per a configurar i dur a terme una constel·lació en teràpia.

• Processos que poden descodificar i alliberar records negatius i repetitius.

• El paper del psicòleg per acompanyar el nen o adolescent en el treball a través de les constel·lacions.

• Les diferents eines a utilitzar i l’interès de cadascuna d’elles.

• Treballar amb els pares del nen a través de constel·lacions.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.